HTML

ایران گستر در صدد آن است تا با آموزش های تصویری خود, شما را با به روز ترین زبان های برنامه نویسی آشنا کند تا با یادگیری آنها بتوانبد وارد بازار کار شوید و کسب و کار خود را رونق بخشید. از این پس آموزش های HTML مارا دنبال کنید.

[caption id="attachment_3063" align="aligncenter" width="255"]HTML HTML[/caption]

عنصر

در جلسه ی قبل به صورت خلاصه اشاره ای به این عنصر داشتیم اما در این قسمت کمی مفصل تر صحبت خواهیم کرد. مهم ترین عنصر یک فرماست که بر اساس مقدارtype میتواند به انواع و اشکال مختلفی ظاهر شود:(ایران گستر)

مشاهده ی خروجی در JSBin

نکته: اگر مقدارtypeرا خالی بگذارید، مقدار پیش فرض که همانtext است برایش تعیین می شود.(ایران گستر)

عنصر